BIP Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

Finanse Szkoły

  1. Szkoła prowadzi  gospodarkę  finansową na  zasadach  jednostki  budżetowej.
  2. Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą  własność  komunalną gminy Chełmek.
  3. Szkoła jest jednostką organizacyjną gminy Chełmek nie posiadającą osobowości prawnej.
  4. Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.