BIP Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

Wyniki  naboru na Stanowiska Nauczycielskie

Dyrektor SZS nr 1 im. A. Mickiewicza w Chełmku informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

- nauczyciela języka polskiego została wybrana Pani  Krystyna Kowalczyk;

- nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu została wybrana Pani  Monika Węgiel;

- nauczyciela języka angielskiego została wybrana Pani Renata Koczur;

- nauczyciela przyrody została wybrana Pani  Aneta Rylko;

- nauczyciela geografii został wybrany Pan  Damian Łękawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że poszczególni kandydaci
spełniają wymagania  na wyżej wymienione stanowiska. Tym samym  daje im to gwarancję należytego wykonywania powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do poszczególnych stanowisk.