BIP Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

Obwód Szkoły

Obwód Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Chełmku, Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmku oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 w Chełmku obejmuje swym obwodem obszar zachodniej części Chełmka od linii kolejowej do granic administracyjnych z Jaworznem-Dębem, Gorzowem i naturalnej granicy na rzece Przemszy od strony Chełmu Śląskiego (uchwała nr XXXI/237/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów przedszkoli i szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek).