BIP Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

Kontakt

ADRES:

 ul. Bolesława Chrobrego 9

TELEFON:

 33 846 11 04; 33 846 41 50

FAX: 

 33 846 11 04

ADRES WWW ZESPOŁU:

  www.szkola1chelmek.pl

ADRES E-MAIL:

 sekretariat@szkola1chelmek.pl

REGON:

 070709149

GODZINY PRACY:

 7:30 - 15:30      poniedziałek - piątek

 

Na tej stronie udostępniamy informacje publiczne zgodnie z zapisami:

  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001.112.1198 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68).

Formularz kontaktowy