BIP Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku

Numery Rachunków Bankowych

06 8110 1023 2006 0319 1346 0006

na podany nr konta należy uiszczać wszelkiego rodzaju opłaty (tj. za obiady, za śniadania, za herbatę, za pobyt dziecka w przedszkolu, za duplikat legitymacji szkolnej, za duplikat świadectwa itp.), w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka oraz wskazać rodzaj opłaty

np. "Jan Kowalski - opłata za pobyt dziecka w przedszkolu - luty 2014"

 "Jan Kowalski - opłata za śniadania - luty 2014"